Cieszymy się, że wybraliście Państwo Krywa Chatę na swój wypoczynek. Pragniemy abyście znaleźli w jej progach spokój, radość i chwile warte wspomnień. W trosce o Państwa komfort i dobro Chaty będziemy wdzięczni za przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, z poszanowaniem otaczającej nas przyrody oraz oddanych Państwu w użytkowanie pomieszczeń i sprzętu. Aby to ułatwić prosimy o zapoznanie się z regulaminem „Krywej Chaty ”.

 1. Rezerwacji dokonuje się przez e-mail, wysyłając zapytanie o dostępność Krywej Chaty, poprzez formularz kontaktowy znajdujący w zakładce kontakt lub bezpośrednio na adres e-mail: infokrywachata@gmail.com.

 2. Rezerwację potwierdza wpłata 30% zadatku na konto bankowe wskazane w mailu zwrotnym. Zadatek powinien być wpłacony do 3 dni roboczych. Brak wpłaty w w/w terminie oznacza rezygnację z rezerwacji. Zadatek jest bezzwrotny. Prosimy o przemyślane rezerwacje.

 3. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz uważa się, że umowa najmu została zawarta.

 4. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie Chaty, spowodowane nie z winy właściciela, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.

 5. Doba Chatowa rozpoczyna się u nas od godz. 16.00 w dniu przyjazdu a kończy do godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Jeśli jest to tylko możliwe jesteśmy „elastyczni” co do podanych godzin.

 6. Przyjazd na drugi dzień bez uprzedniego ustalenia to z Nami – Właścicielami (tylko drogą mailową) jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji Co za tym możliwością wynajęcia Chaty innym zainteresowanym.

 7. Szanowni Gości uregulowanie pozostałej płatności następuje gotówką w dniu przyjazdu lub najpóźniej dnia następnego.

 8. W Krywej Chacie może zamieszkiwać maksymalnie 8 osób wskazanych w rezerwacji.

 9. Szanowni Goście prosimy do natychmiastowe poinformowania Nas o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w Chacie w chwili najmu oraz do zgłoszenia awarii lub szkód wyrządzonych podczas pobytu. W przypadku wyrządzenia szkód, obowiązek zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat leży po stronie osoby odpowiedzialnej za ich spowodowanie, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce Właściciela.

 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Chacie i na tarasach nie wolno używać otwartego ognia. Dopuszczalny jest grill znajdujący się na wyposażeniu Chaty. Grilla można użytkować tylko na części kamiennej tarasu dolnego. Używanie jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, które nie stanowią wyposażenia Chaty, a mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych czy świec jest również zabronione. Dopuszczalne są: komputery, ładowarki do telefonów, maszynki do golenia i suszarki do włosów. W Krywej Chacie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu tradycyjnego (fajka, papierosy, cygara) jak i elektronicznych odpowiedników.

 11. Niestety nie przyjmujemy zwierząt.

 12. Nasi Goście opuszczający Chatę, zobowiązani są do pozostawienia jej w takim stanie, w jakim została im przekazana. W Chacie znajdują się niezbędne do tego środki czystości. Liczymy na to, że tak jak i my będą Państwo traktować Krywą Chatę z należytym szacunkiem za co z góry dziękujemy.

 13. Szanowni Państwu znajdujemy się w jednym z najczystszych rejonów kraju i Europy. Chcemy aby tak pozostało więc śmieci segregujemy w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (szkło, plastik, pozostałe.).

 14. Standardowo obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-07:00.W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania niniejszego regulaminu mamy prawo zażądać opuszczenia Chaty i terenu, bez zwrotu opłaty za pobyt.

 15. Wykupiona rezerwacja w Krywej Chacie nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób przebywających. Jako Właściciele „Krywej Chaty” nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego lub osób trzecich.

 16. Parking jest bezpłatny i znajduje się na terenie posesji.

 17. Właściciele zastrzegają sobie prawo wejścia do domku pod nieobecność gości w razie awarii.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Krywa Chata ”, Krzywe 7, 38-607 Cisna , Anna i Tomasz Kudełka.

 2. Zawarcie umowy najmu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych dla celów związanych z realizacja umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem. Państwa dane nie będą przekazywane i udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane Klientów, którzy nie dokonali skutecznej rezerwacji są usuwane najpóźniej w przeciągu miesiąca od daty ich pozyskania. Dane klientów, którzy dokonali rezerwacji i/lub skorzystali z naszych usług, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub złożenia wniosku o ich usunięcie pod warunkiem, że dłuższe przetwarzanie nie jest wymagane przez obowiązujące prawo.

 2. W przypadku pytań, wniosków wynikających z praw klienta należy kontaktować się z administratorem pisząc na adres e-mail: infokrywachata@gmail.com lub listownie na w/w adres